Conținutul site-ului


PROJET IND, denumită în cele ce urmează AUTOR, își rezervă dreptul de a modifica, șterge sau adăuga la conținutul site-ului fără o notificare prealabilă sau pentru a elimina materialele web publicate temporar sau definitiv. Nu pot fi acceptate reclamatiile împotriva autorului cu privire la daunele materiale sau morale determinate și cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de întrebuințarea unor informații incorecte sau incomplete, cu excepția cazului în care acest lucru este cauzat în mod evident de neglijență sau intenție criminală. În concluzie, toate ofertele sunt făcute fără obligații sau angajamente juridice iar autorul nu își poate asuma răspunderea pentru corectitudinea, exhaustivitatea sau calitatea informațiilor furnizate.


Link-uri și referințe


În privința referințelor directe sau indirecte cu referire la site-urile web (link-urile), răspunderea va fi asumată numai în cazurile în care autorul este conștient de conținut și unde, în limita posibilităților tehnice și a resurselor rezonabile, acesta ar putea să evite utilizarea acestora în cazul în care conținutul lor ar fi ilegal. Autorul nu își poate asuma responsabilitatea juridică și morală pentru legalitatea conținutului unor site-uri asociate sau relaționate prin link-uri. Această avertizare se aplică tuturor link-urilor și referințelor incluse in site, precum și produselor web sau media derivate sau compilate.


Drepturi de autor și marcă înregistrată


Reproducerea sau utilizarea textelor, documentelor grafice, elementelor media, materialelor video și coloanei sonore incluse în site-ul projet.ro și utilizarea acestora în alte site-uri, produse media derivate, publicații electronice sau tipărite fără consimțământul prealabil explicit al autorului este interzisă. În tot conținutul site-ului projet.ro, autorul face tot posibilul să respecte drepturile de autor ale textelor, documentelor grafice, elementelor media, materialelor video și coloanei sonore. Toate drepturile de proprietate, mărcile comerciale și numele de marcă conținute în acest site sunt supuse, fără limitare, dispozițiilor legislației aplicabile privind mărcile comerciale și sunt protejate de drepturile de proprietate ale proprietarilor lor înregistrați. Numai din menționarea lor, nu trebuie să se concluzioneze că mărcile comerciale nu sunt protejate de drepturile terților. Drepturile de autor asupra site-urilor publicate exclusiv de autor rămân la autorul site-ului.


Clauza de declinare a responsabilității


Clauza de declinare a responsabilității reprezintă o parte din oferta online în care s-a făcut referire la acest site. În cazul în care o parte a textului sau a anumitor termeni individuali nu sunt în totalitate sau nu mai respectă legislația în vigoare, aceasta nu va avea niciun efect asupra celorlalte părți ale documentului, asupra conținutului sau valabilității acestora.